TEZ TOUR populārie virzieni:
  • VISAS VALSTIS
  • Ar bērniem
  • Ekskursijas
  • EKSOTISKIE
  • KALNU SLĒPOSANA
  • PLUDMALES
  • VISS IEKĻAUTS
  • Ziema 2020/2021
LV
+371 67 202 000
Noteikumi un nosacījumi

SIA TEZ TOUR (turpmāk tekstā – WWW.TEZTOUR.LV) savā mājaslapā WWW.TEZTOUR.LV (turpmāk arī – tīmekļa vietne) piedāvā plašu ceļojumu, ekskursiju, aviobiļešu un pakalpojumu (turpmāk – Produkti un Pakalpojumi) klāstu. Lūdzu, uzmanīgi iepazīstieties ar šeit publicētajiem Vispārējiem komerciālajiem noteikumiem (turpmāk – VKN), jo tie satur informāciju par pušu saistībām un ir tiesiska bāze, pamatojoties uz kuru WWW.TEZTOUR.LV pieņem un apstrādā pasūtījumus. Ja vien nepārprotami nav norādīts citādi, tad šie VKN bez izņēmuma regulē pilnīgi visus pirkumus, kas veikti tīmekļa vietnē WWW.TEZTOUR.LV, un tāpat tiek uzskatīts, ka šos VKN ir pieņēmusi un akceptējusi persona, kura rezervē Produktus un Pakalpojumus pasūtījumā minēto personu vārdā. Visas izmaiņas saistībā ar šiem VKN ir spēkā tikai rakstveidā, un tās var tikt veiktas tikai un vienīgi WWW.TEZTOUR.LV vai arī pēc tās rakstveida pilnvaras.

Tīmekļa vietnes WWW.TEZTOUR.LV lietošanas nosacījumi

1. Lietojot tīmekļa vietni WWW.TEZTOUR.LV, Jūs piekrītat minētajiem VKN, kas nekavējoties iegūst juridisku spēku brīdī, kad sākat lietot šo tīmekļa vietni.

2. Ja Jūs nepiekrītat minētajiem VKN, lūdzu, neapmeklējiet tīmekļa vietni WWW.TEZTOUR.LV un nelietojiet to.

3. WWW.TEZTOUR.LV patur tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas minētajos VKN, publicējot tās on-line režīmā.

4. Pilnībā ir aizliegts kopēt, reproducēt, pārpublicēt, lejupielādēt un augšupielādēt, izvietot, pārsūtīt, padarīt pieejamu sabiedrībai vai jebkādā citā veidā izmantot tīmekļa vietnes WWW.TEZTOUR.LV saturu, ieskaitot tekstus, attēlus, vietrāžus URL, informāciju par cenām utt., izņemot Jūsu personīgu, nekomerciālu tīmekļa vietnes izmantošanu.

5. Jūs varat izmantot WWW.TEZTOUR.LV tikai personiskiem, nekomerciāliem mērķiem un / vai arī, lai noformētu pieprasījumus par tīmekļa vietnē piedāvāto Produktu un Pakalpojumu rezervēšanu. Jūs piekrītat neizmantot šo tīmekļa vietni, lai veidotu spekulatīvus, krāpnieciskus vai viltus rezervāciju pieprasījumus. Jūs arī apņematies neizmantot robotus vai citus automatizētus programmu rīkus tīmekļa vietnē WWW.TEZTOUR.LV.

6. Jūs apgalvojat un garantējat, ka (a) Jūs neesat iepriekš bloķēts vai atstādināts no tīmekļa vietnes WWW.TEZTOUR.LV lietošanas; (b) neesat tiešs WWW.TEZTOUR.LV konkurents; (c) Jums nav vairāk par vienu kontu tīmekļa vietnē WWW.TEZTOUR.LV; un (c), ka Jums ir visas pilnvaras, lai akceptētu šos VKN, un ka (e), akceptējot šos VKN, Jūs nepārkāpjat kādu citu līgumu vai vienošanos, kurā esat viena no pusēm.

7. WWW.TEZTOUR.LV piešķir Jums atļauju izmantot tīmekļa vietni, ievērojot ierobežojumus, kas minēti VKN materiālos. Piekļūstot tīmekļa vietnei WWW.TEZTOUR.LV vai izmantojot šo vietni, Jūs varat tikt pakļauts nevietā esošu aizskarošu, nepieklājīgu, neprecīzu, nepiemērotu vai citādi neatbilstošu informācijas materiālu iespaidam. WWW.TEZTOUR.LV neakceptē šāda satura parādīšanos un nevar garantēt tā drošumu un ticamību. Tamdēļ, lietojot tīmekļa vietni, Jūs savā ziņā uzņematies risku.

Lietotāja konts

1. Lai izmantotu vairākas tīmekļa vietnes WWW.TEZTOUR.LV funkcijas, Jums jāreģistrējas tajā, rezervējot pakalpojumus, un jāievada personīgā informācija. Jūs esat atbildīgs par paroles konfidencialitāti, kā arī atbildat par visām darbībām, kas saistītas ar Jūsu kontu. Jūs apņematies nekavējoties informēt WWW.TEZTOUR.LV par jebkuru nesankcionētu Jūsu konta izmantošanu.

2. Jūsu konts ir paredzēts tikai un vienīgi Jūsu personīgai, nekomerciālai lietošanai. Uzdoties par jebkādu citu personu, piemēram, par slavenību, izveidot kontu citai personai, norādīt citas personas e-pasta adresi vai izveidot vairākus lietotāju kontus ir stingri aizliegts. WWW.TEZTOUR.LV patur tiesības bloķēt Jūsu kontu jebkurā laikā – gan kādu noteiktu iemeslu dēļ, gan bez pamatojuma.

Tīmekļa vietnes informatīvais saturs

1. Jūs varat papildināt informāciju tīmekļa vietnē dažādos veidos, tai skaitā, rakstot atsauksmes un augšupielādējot fotoattēlus, aizpildot savu profilu un novērtējot informāciju, kuru tīmekļa vietnē ir ievadījuši citi lietotāji (tamlīdzīga informācija un / vai Jūsu ievietoti materiāli, turpmāk - Jūsu saturs).

2. WWW.TEZTOUR.LV ir tiesības izmantot Jūsu saturu dažādos veidos, ieskaitot tā parādīšanu vietnē, formatēšanu, sadiegšanu kopā ar reklāmu un citiem projektiem, popularizēšanu, izplatīšanu un atļauju piešķiršanu trešajām personām par šādu Jūsu satura izmantošanu viņu vietnēs un plašsaziņas līdzekļu platformās (turpmāk - citi MEDIJI). Tādējādi Jūs piešķirat vietnei WWW.TEZTOUR.LV neatsaucamu atļauju izmantot Jūsu saturu jebkādiem mērķiem. Jūs tāpat neatgriezeniski atļaujat tīmekļa vietnes lietotājiem un jebkuru citu MEDIJU apmeklētājiem piekļūt Jūsu saturam saistībā ar tīmekļa vietnes un jebkuru citu MEDIJU izmantošanu. Visbeidzot, Jūs neatsaucami atsakāties iesniegt prasības un pretenzijas, lai aizstāvētu personiskās nemantiskās un autora tiesības, kas attiecas uz Jūsu saturu.

3. Jūs esat vienpersoniski atbildīgs par Jūsu saturu un Jūs uzņematies visus riskus, kas saistīti ar Jūsu saturu, tostarp ar tā precizitāti, saturisko pilnību un noderību, kā arī risku, ka Jūs Jūsu saturā varētu atklāt jebkāda veida informāciju, uz kuru balstoties, būtu iespējama Jūsu identitātes noteikšana. Jūs paziņojat, ka jums pieder Jūsu saturs vai arī Jums ir nepieciešamās atļaujas tā izmantošanai un atļaujas citu personu autorizācijai, lai tās varētu izmantot Jūsu saturu. Jums nav tiesību tieši vai netieši likt saprast vai kā citādi dot mājienu par to, ka WWW.TEZTOUR.LV it kā sponsorē vai atbalsta Jūsu saturu.

4. Jūs varat tikt saukts pie atbildības, ja, piemēram, ar Jūsu saturu tiek pārkāptas trešo personu tiesības, tostarp autortiesības, tiesības, kas saistītas ar preču zīmēm, patentiem, komercnoslēpumiem, personiskām nemantiskām tiesībām, tiesībām uz privātumu, tiesībām uz publisku izmantošanu vai jebkurām citām tiesībām, kas attiecas uz intelektuālo un citu īpašumu; kā arī ja Jūsu saturā ir nepatiesa informācija, kas apzināti maldina, satur apmelojumus vai neslavu, kā arī satur nelikumīgus materiālus, tostarp agresīvas un naida runas vai pornogrāfiju; vai arī kā citādi nodara kaitējumu nepilngadīgajiem, pārkāpj likumu vai veicina likuma pārkāpumu.

5. WWW.TEZTOUR.LV ir tiesības jebkurā laikā izdzēst vai atjaunot Jūsu saturu pēc saviem ieskatiem. Piemēram, tīmekļa vietne WWW.TEZTOUR.LV var izdzēst atsauksmi, ja uzskata, ka tā pārkāpj noteikumus, kuri vietnē WWW.TEZTOUR.LV tiek piemēroti saturam. Tīmekļa vietnei WWW.TEZTOUR.LV nav nekādu saistību attiecībā uz Jūsu satura saglabāšanu vai tā kopiju veidošanu un nodošanu Jums, kā arī vietne negarantē nekādu konfidencialitāti attiecībā uz Jūsu saturu.

6. Tīmekļa vietnei WWW.TEZTOUR.LV un tās partneriem ir tiesības rādīt reklāmas materiālus un citu informāciju gan blakus Jūsu saturam, gan arī iekļautu Jūsu saturā, gan tīmekļa vietnē WWW.TEZTOUR.LV, gan arī citos Medijos. Jums nav tiesību saņemt kompensāciju par tādu reklāmu. Šādas reklāmas izvietošanas kārtība, forma un apjoms var tikt mainīts, Jums par to speciāli nepaziņojot.

Produktu un Pakalpojumu darbības laiks; izmaiņu un grozījumu veikšana

1. Visi Produkti un Pakalpojumi, kurus piedāvā tīmekļa vietne WWW.TEZTOUR.LV, ir pieejami saskaņā ar datumiem, kas norādīti WWW.TEZTOUR.LV. WWW.TEZTOUR.LV nav atbildīga par informāciju, kas nav pašas tīmekļa vietnes WWW.TEZTOUR.LV tieši sniegta.

2. Visi pieprasījumi par izmaiņām un grozījumiem jāsūta izskatīšanai un apstrādei uz WWW.TEZTOUR.LV Atbalsta dienestu.

a. WWW.TEZTOUR.LV neiekasē papildu maksu par esošā rezervācijas pieteikuma datuma maiņu, ja pieprasījumu saņēmis tā Atbalsta dienests vairāk nekā septiņas darbdienas pirms apstiprinātā ceļojuma datuma.

b. Mainīt biļetes datumu uz teātra izrādi, uz kādu šovu vai pasākumu nav iespējams. Šādu biļešu pārdošana ir galīga, un to nevar mainīt pēc Jūsu pirkuma apstiprināšanas.

c. Lēmums attiecībā par citiem pieprasījumiem, kas saistīti ar datumu izmaiņām un grozījumiem tiek pieņemts individuāli un ir atkarīgs no pakalpojumu sniedzējiem. WWW.TEZTOUR.LV nevar garantēt veiksmīgu datuma maiņu.

d. Ja pieprasīts mainīt ceļojuma datumu septiņas vai mazāk darba dienas pirms tā sākuma, WWW.TEZTOUR.LV centīsies izpildīt jūsu lūgumu; tomēr par izmaiņām, kuras pieprasītas septiņas vai mazāk dienas pirms Jūsu ceļojuma, var tikt piestādīta papildu maksa.

3. Izmaiņas un grozījumi, kas attiecas uz Produktiem un Pakalpojumiem, kuri iegādāti ar atlaidi vai īpašo piedāvājumu, izmantojot WWW.TEZTOUR.LV promo kodu, var izraisīt atlaides vai īpašā piedāvājuma atcelšanu. WWW.TEZTOUR.LV ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem pieņemt lēmumu saistībā ar Jūsu atlaidi vai speciālo cenu, kā arī patur tiesības anulēt Jūsu atlaidi vai īpašā piedāvājuma cenu.

4. Retos gadījumos pakalpojumu piegādātāji var būt spiesti veikt izmaiņas datumos, cenās, prasībās, kas attiecas uz tūristu vecumu utt. Tāpēc WWW.TEZTOUR.LV šādos gadījumos apņemas savlaicīgi piedāvāt alternatīvus tāda paša līmeņa un kategorijas ceļojuma vai pakalpojuma variantus.

a. Šādos gadījumos, ja neesat apmierināts ar piedāvātajām alternatīvām, Jums ir tiesības uz pilnīgu Jūsu pirkuma vērtības atmaksu.

b. Neraugoties uz iepriekš pausto – gadījumā, ja no aģentiem un Produktu un Pakalpojumu piegādātājiem savlaicīgi ir saņemts paziņojums par būtiskām izmaiņām rezervācijā un / vai ceļojumos, pasākumos utt., tad WWW.TEZTOUR.LV darīs visu iespējamo, lai par to attiecīgi informētu klientu un varētu iespēju robežās mainīt esošo rezervāciju.

Cenu struktūra

1. Cenas tīmekļa vietnē WWW.TEZTOUR.LV, ja vien tieši nav norādīts citādi, ir cenas vienai personai.

2. Cenas pamatojas uz tarifiem, kuri ir spēkā galamērķa vietā uz to laiku, kuru noteicis WWW.TEZTOUR.LV.

3. Cenu kotācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma pirms pasūtījuma apstiprināšanas.

4. Ja nav norādīts citādi, tad cenās nav iekļauti nodokļi, kas jāsamaksā galamērķī, kūrorta, stāvvietu, muitas, imigrācijas, lauksaimniecības un pasažieru nodokļi, kā arī transporta nodokļi.

5. Cenās nav iekļauta dzeramnauda autovadītājiem vai gidiem vietās, kur tiek sniegts pakalpojums, pasu vai vīzu nodevas, tūrista ceļojuma un bagāžas apdrošināšana, tūristu personīgie piederumi, kā arī jebkādi dzērieni vai pārtika, kura nav norādīta Produktu un Pakalpojumu aprakstā tīmekļa vietnē WWW.TEZTOUR.LV.

Apmaksa un Anulācija

1. Apmaksai WWW.TEZTOUR.LV pieņem šādas kartes: MasterCard, VISA. Maksājot tiešsaistē caur banku, pasūtījuma vērtībai var tikt pievienota bankas noteiktā komisijas maksa par pārskaitījumiem uz citām bankām.

a. Papildu maksa par to maksājumu apstrādi, kuri veikti ar kredītkarti, netiek iekasēta.

b. Lai veiktu rezervāciju, pasūtījuma summa ir jāsamaksā pilnā apmērā, ja līdz izlidošanas dienai mazāk par mēnesi, vai arī jāsamaksā 20% no pasūtījuma summas, ja līdz izlidošanai ir atlicis vairāk par mēnesi. Dati par apmaksu, kas veikta ar kredītkarti, tiks uzrādīti kā WWW.TEZTOUR.LV.

2. Pēc ceļojuma vai pakalpojuma sniegšanas sākuma iemaksātās vērtības atmaksa nav iespējama, tas pats attiecas arī uz jebkuru ceļojumu paketi, izmitināšanu, ēdināšanu vai jebkuriem citiem jau izmantotiem Produktiem un Pakalpojumiem.

3. Rezervācijas atcelšanas rezultātā vietnē WWW.TEZTOUR.LV var tikt iekasēta maksa par anulāciju – saskaņā ar turpmāk izklāstītajiem noteikumiem. Maksu par anulāciju var iekasēt pakalpojumu sniedzēji/operatori (uzmanīgi iepazīstieties ar informāciju, kas atrodama Jūsu WWW.TEZTOUR.LV vaučerī). Atceļot rezervāciju vairāk nekā mēnesi pirms ierašanās datuma, Jūs tiksiet informēti par soda naudas kopējo summu, kura piemērota par anulāciju, pa e-pastu vai tālruni.

a. Biļetes uz pasākumiem, izrādēm vai teātriem nevar atgriezt nekādā gadījumā.

b. Īpašo svētku periodā ekskursijas nevar tikt atgrieztas / atmaksātas nekādos gadījumos. Šādiem īpašajiem svētkiem tiek pieskaitīti (bet ne tikai) turpmāk minētie: izstādes, gadatirgi, valsts svētki, skolēnu brīvdienas, Jaunais gads, Pateicības diena, Ziemassvētki, Lieldienas, Ramadāns.

c. Ja konkrētā pakalpojuma vai produkta anulācijas noteikumos nav norādīts kas cits (jo attiecībā uz noteiktiem pakalpojumiem spēkā ir neatmaksājamie tarifi ar tūlītēju apmaksu un 100% naudas sodu pēc anulācijas), tad veicot anulāciju vairāk nekā mēnesi pirms rezervētā produkta / pakalpojuma sākuma datuma, soda nauda par anulāciju ir iemaksātā avansa apmērā (20%), bet ja anulācija tiek veikta mazāk par mēnesi pirms rezervētā produkta / pakalpojuma sākuma datuma – soda nauda ir 100% no tā vērtības. Atsakoties no ekskursijas trīs līdz sešas darba dienas pirms tās sākuma, soda nauda par anulāciju – 50% no pasūtījuma cenas. Atsakoties no ekskursijas divas darba dienas pirms rezervētās ekskursijas sākuma, samaksātās naudas atmaksa nav iespējama nekādā gadījumā. Aviobiļešu anulācija un maiņa pēc to apmaksas un izrakstīšanas vairs nav iespējama nekādā gadījumā.

Maksājumu apstrāde

1. Saskaņā ar VKN datiem, tīmekļa vietnē WWW.TEZTOUR.LV iegādāto Produktu un Pakalpojumu maksājumu apstrādi nodrošina kompānija Paysera – atkarībā no maksājuma veida, kas izvēlēts, lai samaksātu par Produktu un Pakalpojumu.

2. Veicot maksājumu ar kredītkarti, maksājums tiks apstrādāts ar izvēlētās ekvairinga bankas starpniecību, un VKN dati būs tās vienošanās apliecinājums, kas noslēgta starp Jums un WWW.TEZTOUR.LV.

Pārvelciet karodziņu uz vajadzīgo vietu kartē
OK
Lai lietotājiem būtu ērtāk piekļūt personalizētajai informācijai, lai viņi varētu ielāgot personīgās prioritātes un vietnes uzstādījumus, mūsu mājaslapā tiek izmantoti sīkfaili un citas analoģiskas tehnoloģijas. Lai varētu pievienoties vietnei, Jums jāapstiprina, ka piekrītat minēto tehnoloģiju izmantošanai. Sīkāk
Piekrītu