Bieži uzdotie jautājumi par automobiļu iznomāšanu

NOMAS AUTOMOBIĻA REZERVĒŠANA
AUTONOMA
ELITĀRIE UN SPORTA AUTO
FRANŠĪZES ATMAKSA

AUTOMOBIĻA IZNOMĀŠANA?

TEZ TOUR piedāvā Jums labākās atlaides un speciālos piedāvājumus no vietējām autonomām, kā arī globālo zīmolu, piemēram, Hertz, Avis un Europcar automobiļu nomas kompānijām. Autonomas kompānijas nosaukumu un nomas punkta atrašanās vietu, kā arī citus datus Jūs atradīsiet savā vaučerī.

VAI TIEK IEKASĒTA MAKSA PAR AUTONOMAS REZERVĀCIJAS ANULĀCIJU VAI IZMAIŅU VEIKŠANU AUTONOMAS REZERVĀCIJĀ?

Atceļot rezervāciju 3 dienas pirms automobiļa nomas termiņa sākuma, Piegādātājs neiekasē maksu par to. Piegādātājs arī neiekasē maksu par izmaiņām nomas automobiļa rezervācijā, ja tās veiktas 3 un vairāk dienas pirms nomas termiņa sākuma, tomēr, ja, veicot izmaiņas autonomas rezervācijā, tiek mainīta maksa par nomu, klientam nāksies samaksāt to cenu par automobili, kura ir aktuāla izmaiņu veikšanas brīdī.

 • Par nomu iemaksātie naudas līdzekļi netiek atmaksāti, ja autonomas rezervācija tiek anulēta periodā, kad atlicis mazāk par 3 dienām līdz automobiļa nomas termiņa sākumam, kā arī gadījumā, ja rezervācija tiek anulēta pēc rezervācijā noliktā nomas automobiļa saņemšanas datuma/laika.
 • Piegādātājs neatmaksā par nomu iemaksātos naudas līdzekļus, ja klients ir ieradies nomas punktā bez derīgas vadītāja apliecības. Tāpat iemaksa netiek atmaksāta arī tad, ja klients ir uzrādījis nederīgu kredītkarti.
 • Piegādātājs neatmaksā naudas līdzekļus par neizmantotajām nomas dienām, ja klients nav ieradies nomas punktā automobiļa nomas pirmajā dienā vai arī ir ieradies ar novēlošanos, vai arī ir nodevis automobili nomas punktā priekšlaicīgi.
 • Ja oficiāli izsludināts Force Majore gadījums un tā rezultātā tiek anulēta automobiļa nomas rezervācija, tad Piegādātājs ietur tikai administratīvo maksu par rezervācijas anulāciju 30 EUR apmērā. Tāpat jāpatur prātā, ka jūlijā un augustā minivenus iespējams rezervēt tikai ar neatgriežamu (neatmaksājamu) tarifu.

KĀ APMAKSĀT REZERVĀCIJU?

Automobiļa nomas pakalpojumu iespējams apmaksāt ar kredītkarti vai izmantojot on-line maksājumu c. bankas saiti.

KO NOZĪMĒ “ATSTĀT ĶĪLAS NAUDU KREDĪTKARTĒ”

Kredītkartei jābūt izdotai tieši uz automobiļa iznomātāja – autovadītāja vārda (nevis uz papildu autovadītāju vārdiem), lai varētu iemaksāt drošības ķīlu par visu automobiļa nomas periodu. Kredītkartē jābūt pietiekamam naudas līdzekļu daudzumam, lai varētu bloķēt to ķīlas summu, kura parasti ir vienāda ar apdrošināšanas franšīzi + PVN + degvielu. Ja Jums nav kredītkartes, tad Jūs nevarēsiet izīrēt automobili no tām autonomas kompānijām, ar kurām mēs sadarbojamies.

KO MAN DARĪT, JA AUTONOMAS KOMPĀNIJA PĒC NOMAS LAIKA IZBEIGŠANĀS IR NOŅĒMUSI ĶĪLAS NAUDU NO MANAS KREDĪTKARTES?

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka autonomas kompānija var noņemt bloķēto ķīlas naudu no kredītkartes bez iepriekšēja brīdinājuma. Ja autonomas kompānija noņem bloķēto ķīlas naudu no pēc nomas laika izbeigšanās, tad parasti par iemeslu tam ir: degvielas uzpildīšana (ja automobilis ir atdots ar mazāku degvielas daudzumu bākā nekā norādīts līgumā), maksa par automobiļa atdošanas termiņa kavējumu, soda nauda par CSNg, administratīvie izdevumi par dokumentu apstrādi vai automašīnas bojājumi.

PAR FRANŠĪZI

Bāzes pakalpojumu pakete iekļauj segumu, kas automobilim nodarītu bojājumu vai automobiļa nozagšanas gadījumā ierobežo klienta atbildību ar noteiktu naudas summu, kas tiek saukta par franšīzi. Piemēram, ja franšīzes summa ir €400, bet nodarīto bojājumu summa €600, tad vadītāja atbildība aprobežojas ar €400 lielu summu. Franšīzes summa var mainīties atkarībā no automobiļu nomas kompānijas noteikumiem un rezervētā automobiļa kategorijas. Kāda būs franšīzes summa noteiktam automobilim – to vienmēr var uzzināt sadaļā “Tarifa detaļas”, kura atrodas zem katra konkrēta automobiļa meklēšanas rezultātos (skat. «Noteikumi un nosacījumi») vai redzami rezervēšanas procesā (skat. «Noteikumi un nosacījumi» vai «Svarīga informācija»).

Veicot automobiļa nomas rezervāciju, klients var rezervēt vienu no vairākām paketēm, lai pasargātu savu franšīzi: franšīzes atmaksu ar Super Cover, nulles franšīzi un nulles franšīzi ar Super Breakdown Cover.

KAS IR FRANŠĪZES ATMAKSA?

Ja autonoma (kompānija, kurā klients saņem automobili) ir pieprasījusi klientam apmaksāt summu pēc CSNg, tad minētā summa tiks atmaksāta pie nosacījuma, ka klients iesniegs nepieciešamos dokumentus (skat. sarakstu zemāk). Atmaksāta tiks tikai samaksātā franšīzes summa

Franšīzes atmaksa ar Super Cover: franšīzes atmaksas pakalpojums ar Super Cover sedz franšīzes summu, kas tiek ieturēta saskaņā ar kopīgajiem bāzes pakalpojumu noteikumiem, ņemot vērā visus izņēmumus, kas iekļauti bāzes paketes noteikumos. Šie noteikumi var mainīties atkarībā no automobiļu nomas kompānijas noteikumiem un rezervētā automobiļa kategorijas. Šis pakalpojums sedz grīdas, jumta, riteņu, riepu, un automobiļa stiklu bojājumus.

Nulles franšīze: paketes bez franšīzes piedāvā vietējās automobiļu nomas kompānijas, taču tās var iegādāties arī rezervējot automobiļa nomu Aģenta kabinetā. Kā jau liecina pats nosaukums, tad nulles franšīzes paketē franšīze nav iekļauta. Tādējādi, ja automobilim nodarītais bojājums ir iekļauts to bojājumu sarakstā, ko sedz šī pakete, tad klientam nenāksies maksāt neko. Tomēr, ja nodarītos bojājumus šī pakete nesedz (parasti netiek segti automobiļu logu stiklu, riteņu, riepu, grīdas un jumta bojājumi), tad klientam nāksies par tiem maksāt.

Nulles franšīze ar Super Breakdown Cover: spēkā, iznomājot automobili tikai ASV. Šī pakete sedz bojājumus, kuri neietilpst bāzes paketē. Kopumā, ja nodarīti bojājumi, kuri neietilpst Nulles Franšīzes paketē (parasti tie ir riteņu, riepu, grīdas un jumta bojājumi), tad klientam sākumā jāapmaksā zaudējumi automobiļu nomas kompānijai, bet pēc tam jāiesniedz pieprasījums par šīs summas atmaksu. Super Breakdown Cover pakete tāpat sedz maksu par evakuatora pakalpojumu izmantošanu, atmaksu par neizmantoto dienu slimības dēļ, maksu par automobiļa un tā papildu aprīkojuma bojājumiem (GPS navigācija, bērnu autokrēsliņš utt.).

Automobiļa noma ar Super Cover franšīzes atmaksu. Šī pakete sedz:

 • virsbūves, jumta, grīdas, kā arī automobiļa slēdzeņu, dekoratīvo disku u.c. bojājumus;
 • automobiļa logu stiklu (priekšējā, sānu stiklu) u.c. bojājumus;
 • automobiļa riteņu un riepu bojājumus;
 • apmaksāto administratīvo izdevumu atmaksa;
 • atslēgu sabojāšana vai nozaudēšana.
 

Tādējādi klientam sākumā ir jāsamaksā franšīzes summa automobiļa nomas kompānijā, bet pēc tam jāiesniedz pieprasījums samaksātās franšīzes summas par atmaksu (https://www.autoeurope.eu/customerservice/). Lai uzsāktu franšīzes atmaksas procedūru, klientam ir jāuzrāda visi nepieciešamie dokumenti (norādīti sadaļā “Vienošanās ar lietotāju. Noteikumi”, “Vietējās nodevas”):

 • Vaučera oriģināls
 • Autonomas kompānijas parakstīts nomas līgums
 • Policijas protokols
 • Autonomas kompānijas atskaite par CSNg/bojājumu
 • Kredītkartes rēķinu izraksta kopija, kurā redzama autonomas kompānijas noņemtā summa
 • Autonomas kompānijas izrakstītais faktūrrēķins
 • Jebkuri pierādījumi (fotogrāfijas / video)
 • Detalizēta informācija par katru CSNg dalībnieku
 

Summa, kas aprēķināta par bojājumiem, kurus apdrošināšanas franšīze nesedz, netiek atmaksāta. Franšīzes summa netiek atmaksāta arī tad, ja tiks konstatēts, ka bojājumi radušies vadītāja nolaidības dēļ.

KAS PIEDĀVĀ APDROŠINĀŠANU?

Ja Jūs tiek rezervējat automobili mūsu mājaslapā, tad apdrošināšanu sniedz autonomas kompānija. Tomēr pamatinformācija, kura minēta “Vienošanās ar lietotāju”, būs norādīta Jūsu rezervācijas vaučerī.

CIK ILGĀ LAIKĀ TIEK APSTIPRINĀTA REZERVĀCIJA?

Rezervācija tiek veikta ar tūlītēju apstiprinājumu, bet tīri tehniskā ziņā ir jāpagaida vēl 5-10 min., kamēr Jūsu rezervācijā parādīsies no Piegādātāja saņemtais vaučera numurs.

KĀ TIEK APRĒĶINĀTA AUTOMOBIĻA NOMAS MAKSA?

Nomas maksa balstās uz 24 h principu, t.i., ja Jūs esat rezervējis un saņēmis automobili plkst. 14:00, tad Jums jāatdod automašīna vēlākais plkst. 14:00. Ja automobilis tiek atdots vēlāk, tiks aprēķināta vēl viena papildu automobiļa īres diena.

KAMDĒĻ JĀNORĀDA KLIENTA AVIOREISA NUMURS?

Noīrējot automašīnu saņemšanai lidostā, jāsniedz dati par avioreisu. Ja lidojums aizkavēsies, automobiļu nomas kompānija zinās par to. Rezervētais automobilis tiks sagatavots, lai to varētu nodot Jums nomā, tiklīdz ieradīsieties lidostā.

KO NOZĪMĒ TERMINS “WALK IN”?

Šis termins bieži tiek lietots lidostās un dzelzceļa stacijās un norāda, ka Jūs neierodaties nedz ar lidmašīnu, nedz ar vilcienu, un tāpēc nav nepieciešams Jūs sagaidīt ielidošanas/ierašanās zālē.

VAI MAN IR VAJADZĪGS VAUČERS, LAI SAŅEMTU AUTOMOBILI?

Lai saņemtu nomas automobili, ir jāuzrāda vaučers, kuru esat saņēmis, rezervējot automobili. Vaučers satur informāciju par rezervēto automobili, nomas maksu, kā arī citu svarīgu informāciju. Jūs vaučeri saņemsiet ar e-pastu – tūlīt pēc nomas rezervācijas apmaksas. Saņemot automobili, tiek noslēgts nomas līgums. Ierodoties nomas punktā, Jums ir jāparaksta nomas līgums, kurā norādīti nomas maksā ietilpstošie un neietilpstošie pakalpojumi. Pārliecinieties, ka esat saņēmis visus nepieciešamos pakalpojumus un atteicies no Jūsuprāt nevajadzīgajiem papildu pakalpojumiem. Par pakalpojumiem, kuri iegādāti uz vietas – saņemot automobili – nauda netiek atmaksāta. Uzmanību! Vaučers nav nomas līgums.

VAI KLIENTS VAR IZMANTOT SAVUS UZKRĀTOS AVIOKOMPĀNIJU BONUSUS, LAI IZNOMĀTU AUTOMOBILI?

Rezervējot pakalpojumu, kreditors nepieņem apmaksai (vai daļējai) Jūsu sakrātos aviokompāniju bonusu punktus vai kredītkaršu bonusus, tomēr Jūs varat šo informāciju saņemt arī tieši no iznomātāja, kad saņemsiet automobili.

VAI IESPĒJAMS NOĪRĒT AUTOMOBILI, SAŅEMOT TO VIENĀ NOMAS PUNKTĀ, BET ATDODOT CITĀ?

Jūs varat rezervēt automobiļa nomu, kad Jums jāsaņem nomas automobilis vienā nomas vietā un jāatgriežas citā vietā. Retos gadījumos informācija par piemaksu interneta tiešsaistē nav pieejama. Tādā gadījumā informācija par nepieciešamo piemaksu automobiļa saņemšanas (nomas) punktā pienāks kopā ar rezervācijas apstiprinājumu. Opcija, kad automobilis tiek iznomāts vienā punktā, bet atdots tiek citā punktā, ir atļauta tikai vienas valsts robežās.

UZ KĀDU PERIODU VAR NOĪRĒT AUTOMOBILI?

Maksimālais automobiļa nomas periods ir 28 dienas.

Pārvelciet karodziņu uz vajadzīgo vietu kartē
OK
Lai lietotājiem būtu ērtāk piekļūt personalizētajai informācijai, lai viņi varētu ielāgot personīgās prioritātes un vietnes uzstādījumus, mūsu mājaslapā tiek izmantoti sīkfaili un citas analoģiskas tehnoloģijas. Lai varētu pievienoties vietnei, Jums jāapstiprina, ka piekrītat minēto tehnoloģiju izmantošanai. Sīkāk
Piekrītu